Інноваційний розвиток України: що заважає і до чого готуватись виробникам

На світовому ринку продукти інтелектуальної праці мають більш високу вартість, ніж будь-яка інша продукція. Тому українська економіка потребує нової моделі розвитку, орієнтованої на підтримку інновацій. Як здійснити цей перехід, обговорювали на засіданні Комітету з промислової модернізації при Торгово-промисловій палаті України 27 червня

Україна нарощує експорт сировини і водночас кадрів, забезпечуючи цими виробничими факторами інші світові економіки у збиток власній. Тому наша країна потребує нової індустріалізації —, створення конкурентних підприємств, здатних запровадити на виробництвах передові технології.

Через відсутність державної підтримки і сприятливих умов для роботи, ці професійні кадри змушені їхати працювати в інші країни. Наше завдання — зробити так, щоб ці люди залишалися та працювали на Україну, — Володимир Власюк, голова комітету

Це процес не одного дня, а запровадження комплексних механізмів для стимулювання розвитку високих технологій вимагає певного періоду. Але це обов’язково і неминуче для розвитку країни загалом.

Інноваційна модель розвитку економіки передбачає запровадження новітніх технології на вітчизняних переробних підприємствах. Саме ці підприємства виготовляють найбільш популярну на міжнародних ринках продукцію — від харчів до ракет. Однак відсутність інноваційної інфраструктури та фінансування унеможливлюють модернізацію.

Тетяна Мосійчук, директор компанії “Асістант Холдинг”, наголосила, якщо подивитися, які сфери фінансує держава, то це очевидно не інновації. Водночас навіть сучасні програми підтримки, які були закладені в бюджет, повністю не профінансовано.

До стримуючих факторів вона також віднесла низьку конкурентоспроможність української інноваційної екосистеми, неефективність наших інститутів розвитку інновацій, низький попит на інтелектуальну власність, несформованість національної інноваційної системи і низький рівень комунікації між суб’єктами інноваційного процесу.

До того ж в Україні майже відсутня інтеграція науки та виробництва ітрансфер технологій.

Щоб створити інноваційну модель розвитку України, необхідно вийти на економіку надолуження, а саме — залучити в державу західні технології для переробки місцевих ресурсів.

Політика економічного надолуження має спричинити високе і тривале економічне зростання та суттєве зміцнення реального сектора.

Ми маємо себе позиціонувати не як країну, яка постачає сировину, а державу, де розробляють і впроваджують новітні технології, Михайло Непран, перший віце-президент Торгово-промислової палати України

Важливою є розробка інноваційної інфраструктури. Необхідно створити фонд розвитку, що фінансуватиме придбання обладнання дослідницькими установами із компенсацією кредитної ставки позичальникам.

Заплановано створити централізований сайт із розробок та інновацій із комплексною базою даних про розроблені українськими компаніями проекти.

Розвиток інновацій неможливий без створення «Національної інноваційної платформи», що об’єднає навчальні заклади з бізнесом, забезпечить взаємодію ринку освітніх послуг та ринку праці, а також приведе систему підготовки технічних і наукових фахівців у відповідність до потреб роботодавців.

Помилкові судження щодо ролі держави в інноваційній моделі розвитку – очікувати, що тільки бізнес, без участі держави, фінансуватиме науку, очікувати технологічного лідерства без здійснення індустріального переходу, — Володимир Власюк

Існують сектори, де «чистий» ринок не працює, особливо там, де зароджуються нові технологічні цикли. Тож помилково вважати, що окремі компанії матимуть високий авторитет за умови низького авторитету країни.

В Україні треба створити чіткий механізм захисту інтелектуальної власності. Національна агенція може стати сервісним державним органом. Агенція видаватиме патенти і вестиме моніторинг ринку.

Удосконалити методику оцінки інтелектуальної власності та виплат винагород плюс створення реєстру розробок зробить прозорою і доступною інформацію для учасників ринку.

Джон Баг, представник німецької консалтингової компанії ICPM розповів, що іноземний бізнес готовий співпрацювати з українськими іноваційними компаніями.

Країни Європи вже реалізували стратегії підтримки малого та середнього бізнесу в контексті запровадження нових технологій. У Німеччині проблемами бізнесу в процесі запровадження інновацій опікуються окремі держустанови. Там існує низка державних гарантій за кредитами для бізнесу.  В Німеччині гарантовано повертають 80% від суми позики, а кредити під державні гарантії є достроковими – до 15 років.

Схожа система підтримки діє і у Франції. Там працює єдиний спеціалізований інститут поручництва – компанія з гарантій для венчурного інвестування. Вона надає гарантії за умови, що компанія провадить саме інноваційну діяльність.

Водночас у Великобританії слідують концепції «нейтрального оподаткування». Уряд спростив систему оподаткування і зменшив ставки.  А малий бізнес отримав пільги на сплату податку на додану вартість.

Поглиблення зв’язків України з інноваційно розвиненими державами, допоможе нам швидко розвинути інновації на виробництвах країни і залучити світових виробників розміщувати власні науково-виробничі центри.

Поділіться корисною інформацією з друзями:

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *