В Україні стартує європейська програма навчання енергоменеджерів

Залежність України від імпортного газу та низький рівень заощадження енергії на українських підприємствах – один із головних стримуючих факторів розвитку вітчизняної економіки. У цей час Європа вже знайшла ефективний механізм, який дозволяє не лише вирішити проблему низької енергоефективності, а й стимулювати розвиток бізнесу   

 

Що таке EUREM?

Назва цього механізму – програма EUREM. Її вже запровадили 28 країн світу.  Особливість програми у тому, що вона передбачає навчання фахівців, які розроблятимуть реальні інструменти для заощадження енергії та зменшення викидів парникових газів для конкретних підприємств.

На сьогодні понад півтисячі енергоменеджерів допомагають своїм компаніям ефективно використовувати енергію.

Цього року до проекту долучилася й Україна. Його впровадженням зайнялися Торгово-промислова палата України разом із партнерами: німецько-українським партнерським проектом торгово-промислових палат (KVP Ukraine) та Товариством міжнародної співпраці (GIZ).

Рівень енергоємності виробництва в Україні втричі більший, ніж в Європі і Сполучених штатах. У структурі собівартості вітчизняного ВВП співвідношення енерговитрат і заробітної плати становить 70% на 10%. Водночас у наших колег у Німеччині – 35 на 35%. Торгово-промислова палата України допоможе українським підприємствам інтегруватися в європейську господарську систему, –президент Торгово-промислової палати України Геннадій Чижиков

Навчання енергоменеджерів в Україні стане своєрідним «MBA», адже для реалізації системного підходу і підвищення енергоефективності промислового підприємства важливою є підготовка висококваліфікованих фахівців.

Програма спрямована на надання базових знань у галузі тепло- та електроенергетики, ознайомлення із сучасними технологіями й обладнанням, світовими тенденціями розвитку енергетики, навчання системному підходу до вирішення завдань енергозбереження.

Визнання того, що енергія є одним із видів ресурсів, який потребує такого ж управління, що й будь-який інший, є основою для поліпшення енергоефективності та зниження енерговитрат промислового підприємства, –Геннадій Чижиков

Факти і цифри

За словами експертів, кожен енергоменеджер завдяки втіленню власного EUREM-проекту в середньому забезпечує:

  • заощадження електроенергії – 750 МВт ⋅ год на рік
  • скорочення витрат – €30 тисяч на рік
  • скорочення викидів СО2 – 200 тон на рік

Більшість виробничих проектів приносять прибуток вже за 2-3 роки. А понад 75%, тобто 3 з 4 енергетичних концепцій, що були розроблені тренінгами EUREM, дійсно реалізовують.

Можливості збереження електроенергії, які виявили п’ять тисяч європейських енергоменеджерів під час навчання, складають близько 3 млн МВт ⋅ год на рік. Це дорівнює енергоспоживанню 750000 домогосподарств або 40% річного виробництва енергії на атомній електростанції. Це вражаючі цифри, особливо беручи до уваги те, що 75% енергетичних концепцій запроваджуються на практиці.

Як стати європейським енергоменеджером?

Щоб стати членом EUREM-спільноти, учасники тренінгів мають виконати наступні завдання:

  • відвідувати навчальні семінари
  • успішно скласти письмовий іспит
  • розробити спеціальну енергетичну концепцію для компанії
  • представити енергетичну концепцію на розгляд експертної комісії

Після успішного виконання цих завдань учасники програми отримують відповідний європейський сертифікат.

Обов’язкові компоненти програми та іспиту

Зміст навчальної програми EUREM охоплює практично всі процеси на підприємстві, де використовується енергія. Консорціум EUREM відповідає за оновлення основного змісту програми.

Так, національні команди тренерів адаптують матеріали до потреб конкретної країни, а також доповнюють їх додатковими питаннями, наприклад, вітроенергетика та національне законодавство з енергозбереження.

Навчання за програмою триває від 6 до 8 місяців.

Що стосується іспиту, то він триває близько 2 годин і проводиться після завершення обов’язкових модулів навчання. До іспиту включено питання, що стосуються щонайменше 5 напрямків програми курсу. До кожного питання включено як теоретичне, так і розрахункове завдання.

Звичайно, визначальною складовою тренінгу є розробка енергетичної концепції – для конкретної компанії, що сприяє запровадженню заходів з енергозбереження. Енергетична концепція має відображати актуальну ситуацію та слабкі місця компанії.

Енергетична концепція має містити ключові елементи:

  • базовий аналіз
  • опис потенціальних можливостей оптимізації
  • економічні розрахунки запропонованих заходів

Наприкінці кожного курсу учасники презентують власні енергетичні концепції експертній комісії. Члени комісії виконують роль керівництва компанії, яка має затвердити енергетичний проект.

EUREM стала визнаною вищою кваліфікацією для енергоменеджерів у багатьох країнах світу. Національні установи з питань енергетики, енергетичні регулятори та інші інституції співпрацюють із програмою, а їхні співробітники є членами експертних комісій в країнах-партнерах EUREM.

Саме тому національні установи з питань енергетики та експерти, які ознайомлюються з навчальною програмою, переконуються у її високій якості та підтримують її. Як наслідок, програма є визнаною на національному рівні в усіх країнах-учасницях.

Починаючи з 2012 року для забезпечення якості навчальних програм EUREM у всьому світі щорічно проводиться контроль якості. Усі партнери мають надсилати інформацію щодо обов’язкових складових програми, а також відповідну документацію. На основі оцінки зазначеної інформації партнери EUREM отримують пропозиції щодо покращення.

Для досягнення бажаних результатів у сфері енергозбереження потрібно систематично здійснювати управління енергоспоживанням, пріоритетне завдання якого – зниження витрат на енергоресурси за необхідної їх кількості й якості. Відновлювальна енергетика має дуже сильне лоббі серед політиків у Німеччині. Наші депутати навіть не наважуються дискутувати на тему доречності її розвитку, – засновник програми д-р Роберт Шмідт

Тобто ефективне використання енергії стало одним із головних питань у світі, вирішення якого потребує особливої уваги з боку керівництва підприємств, зокрема промислових із енергомісткими технологічними процесами.

Енергоефективність та альтернативна енергетика –індустрія на $10+ млрд – це одна із найголовніших сфер «нової економіки». І для неї потрібні не тільки правильні закони, а й грамотні фахівці. Системний підхід обов’язково має дати синергію. Спільними зусиллями ми зробимо Україну незалежною і в енергетиці, і в економіці, – голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової політики та підприємництва Віктор Галасюк

Додамо, що перші тренінги EUREM відбулися у 2004 році в Австрії, Німеччині, Великобританії та Португалії. У 2008 році курс навчання пройшов у Чехії, Естонії, Фінляндії, Греції, Польщі, Словенії та Іспанії.

Десять організаторів і виконавців програми з цих тринадцяти країн об’єдналися та сформували Консорціум EUREM, завдання якого полягає в регулярному проведенні тренінгів та поширенні бренду EUREM у світі після завершення проектів, які фінансуються Європейським Союзом.

Програма EUREM поширюється по всьому світу. Від Індії до Чилі щораз більше партнерів приєднується до мережі європейських енергоменеджерів. Сьогодні понад 500 енергоменеджерів приєднуються до навчальної програми щорічно, відтак загальна кількість фахівців, готових розробляти реальні та дієві енергетичні проекти для підприємств перевищує півтисячі осіб.

Поділіться корисною інформацією з друзями: