Як подати заяву до Європейського суду з прав людини?

Кожна держава повинна забезпечувати гарантії та захищати права своїх громадян. Але що робити у випадках, коли вітчизняні суди виносять несправедливі рішення, і як наслідок – на національному рівні захистити свої права та свободи не вдається? Конвенцією про захист прав людини та основоположних свобод, яка була ратифікована у тому числі і Україною, у такому випадку передбачається звернення громадян до Європейського суду з прав людини

Які підстави потрібні для звернення до Європейського суду, протягом якого періоду до нього можна звернутись та як правильно подати заяву — розповімо у цій статті

Місцезнаходженням Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) є місто Страсбург (Франція), а його засідання проводяться у Палаці Прав Людини.

Європейський суд є наднаціональною міжнародною судовою установою, яка розглядає скарги осіб щодо порушення їхніх прав державами – сторонами Конвенції, — розповідає адвокат Тетяна Войнова

За словами адвоката, юрисдикція Суду визнана обов’язковою всіма державами-учасницями і поширюється на всі спори, що пов’язані із застосуванням і тлумаченням норм Конвенції та Протоколів до неї у національних правових системах. Зауважимо, що в ЄСПЛ можна оскаржити лише ті порушення державою в особі її органів, установ, організацій або посадових осіб, які передбачені Конвенцією та Протоколів до неї.

До таких прав, наприклад, відносяться право на життя, заборона катувань, право на свободу пересування, право на свободу асоціацій, право на справедливий суд та свободу віросповідання та інші. До того ж, ви можете звернутись до Суду лише зі скаргами, предмет яких перебуває у сфері відповідальності суб’єкту владних повноважень держави, тобто парламенту, суду чи прокуратури. Натомість заяви проти приватних осіб або недержавних інституцій Європейський суд не розглядає.

Європейський суд з прав людини має право:

 • розглядати індивідуальні та міждержавні скарги, подані проти одного або декількох держав-членів Ради Європи або проти Європейського Союзу;
 • визнавати факт того, що було порушено те чи інше право заявника;
 • присудити заявнику виграну, справедливу компенсацію;
 • тлумачити Конвенцію про захист прав людини та основоположних свобод;
 • встановлювати, що будь-яке порушення у певній державі носить масовий характер та наказувати цій державі вжити заходів щодо виправлення цього недоліку;
 • розглядати запит комітету міністрів Ради Європи про те, чи не порушила держава-відповідач своє зобов’язання по виконанню рішень ЄСПЛ та ін.

Підстави для звернення до Європейського суду

Є чіткий перелік підстав для звернення до Суду. Адвокат пояснює, що згідно з п.1 ст. 35 Конвенції, Європейський Суд приймає заяви лише тоді, коли особою були використані всі внутрішні засоби юридичного захисту у державі, проти якої спрямована заява. Це значить, що для захисту своїх прав вам спочатку слід звернутися до національних судів, яким підсудна дана справа, при цьому включаючи і відповідну вищу судову інстанцію. Після використання звичайної процедури судового оскарження, немає потреби звертатися зі скаргами до парламенту, уряду або президента, оскільки це не є обов’язковими засобами захисту, які необхідно використати перед зверненням до Європейського суду.

Найбільша частина скарг, які подаються до Європейського суду, стосується порушення права на справедливий суд. Але слід відмітити, що не всі судові спори можуть потрапляти під дію цієї статті. До прикладу, спори про податки, а також імміграційні спори, такі як в’їзд, перебування на території та депортація іноземців, судові спори про політичний притулок та багато інших не розглядаються Європейським судом. ЄСПЛ відхиляє навіть ті скарги, які надсилаються із дотриманням усіх критеріїв у випадках:

 • у заяві оскаржується рішення національного суду з причини порушення національних процесуальних та матеріальних норм, а також неумотивованості прийнятих національними судами рішень;
 • скарга не підтверджена доказами.

Як заповнити формуляр заяви?

Є декілька основних правил, яких потрібно дотримуватись при заповненні формуляру заяви до Європейського суду:

 • краще надрукувати текст, а не писати вручну;
 • всі поля підлягають обов’язковому заповненню;
 • не використовуйте скорочення та символи;
 • пишіть стисло і по факту.

У полі “Заявник” потрібно обрати або розділ “А” (якщо заява подана фізичною особою) або розділ “В” (у випадку подання заяви від юридичної особи). Якщо заява подана двома або більше заявниками, то інформація про кожного повинна міститися на окремому аркуші, і кожному має бути присвоєно порядковий номер.

У тому випадку, коли заявник не може самостійно представляти свої інтереси, він може довірити це іншій особі. В такому випадку, у формулярі слід чітко зазначити прізвище, ім’я, по батькові представника, його контактні дані, а також вказати причину, по якій ця особа представляє інтереси заявника у Суді.

З особливою уважністю варто віднестись до написання предмету скарги у заяві, оскільки від цього багато що залежить. Пишіть коротко, перерахуйте лише ключові факти та рішення і поясніть яким чином були порушені ваші права. Вказуйте точні дати та описуйте події тільки в хронологічному порядку. Зайвими будуть опис історії питання, неіснуючих фактів, а також довгі цитати з рішень суду. Якщо порушень декілька, то по кожній скарзі вказуйте на порушення якої статті Конвенції або Протоколу ви скаржитесь і поясніть, чому викладені факти вказують на ці порушення, — пояснює адвокат

Не слід забувати докласти до заяви копії всіх рішень, прийнятих судовими органами, а також копії ваших позовних заяв та звернень, апеляційних, касаційних та особистих скарг.

Правило 45 Регламенту Суду вимагає, щоб заява була підписана вами як заявником, або вашим представником.

Як подати заяву?

Зверніть увагу, офіційними мовами Суду є англійська та французька, але якщо ви бажаєте, то можете звертатись до Суду офіційною мовою однієї з тих держав, що ратифікували Конвенцію. Спочатку Суд може також листуватися з вами цією мовою, але якщо він визнає заяву неприйнятною на основі надісланих вами документів і вирішить запропонувати Уряду висловити свою позицію щодо вашої скарги, то подальше його листування буде англійською чи французькою мовою. І ви, в свою чергу, будете зобов’язані надсилати свої зауваження на одній із цих мов.

Заяву до Європейського суду потрібно надсилати поштою. Навіть, якщо ви відправите скаргу електронною поштою або факсом, необхідно обов’язково продублювати її звичайною поштою. Усю кореспонденцію стосовно скарги необхідно надсилати за адресою:

The Registrar
European Court of Human Rights
Council of Europe
F–67075 STRASBOURG CEDEX
FRANCE –
ФРАНЦІЯ.

Додамо, що листи та документи, які надсилаються до Суду, не слід прошивати степлером, склеювати чи скріплювати якимось іншим чином, усі сторінки повинні бути послідовно пронумеровані.

Строки подання заяви

Зверніть увагу, звернутись до ЄСПЛ можна лише протягом 6-ти місяців з дати винесення остаточного рішення. Якщо вами будуть порушені ці терміни, заява не буде прийнята до розгляду. Припиненням шестимісячного строку вважається момент отримання Судом від вас формуляру заяви.

Наостанок зазначимо, якщо ви не бажаєте розкривати свою особу, то маєте про це зазначити у своїй заяві до Суду. У такому випадку варто викласти причини на виправдання такого відступу від загального правила гласності провадження у Суді. У виняткових і виправданих випадках Голова Палати Суду може вам надати дозвіл на анонімність.

Автор:

Поділіться корисною інформацією з друзями:


Комментариев (1)

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *