Навіщо Україні профспілки та як їх легалізувати: поради юриста

Для того, щоб працівники різних установ, підприємств та організацій мали можливість представляти свої інтереси та захищати свої трудові права, законодавством України передбачено створення професійних спілок. У цій статті ми розповімо, хто може створити профспілкову організацію, які важливі функції виконують профспілки та як здійснюється легалізація профспілок в Україні

Для початку розповімо, що собою являють професійні спілки та їх об’єднання. Законом України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” (далі – Закон) визначено, що професійна спілка – це добровільна неприбуткова громадська організація, що об’єднує громадян, пов’язаних спільними інтересами їх професійної (трудової) діяльності (навчання).

Членами профспілок можуть бути особи, які працюють на підприємстві, в установі або організації незалежно від форм власності і видів господарювання, або у фізичної особи, яка використовує найману працю. Особи, які самі себе забезпечують роботою, а також особи, які навчаються у навчальному закладі також мають можливість стати членами профспілки.

Для створення первинної профспілкової організації потрібно не менше 3-х осіб, які працюють на одному підприємстві або навчаються в одному навчальному закладі. Слід відмітити, що відповідно до ст. 6 Закону створювати профспілки мають право лише громадяни України, проте іноземні громадяни та особи без громадянства можуть вступати до профспілок, якщо це передбачено їх статутами.

Які функції виконує професійна спілка?

Зараз багато хто недооцінює значення профспілок, хоча, насправді це сильний та впливовий орган, які має багато повноважень та виконує дуже важливі функції. По-перше, профспілка здійснює представництво і захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки у державних органах та органах місцевого самоврядування. По-друге, представляє інтереси працівників і захищає їх трудові права у відносинах із роботодавцем. По-третє, профспілки та їх об’єднання від імені працівників проводять колективні переговори та укладають різного роду договори.

До повноважень профспілок також входить діяльність у сферах забезпечення зайнятості населення, соціального захисту і страхування та забезпечення достатнього життєвого рівня громадян. Що не менш важливо, профспілки мають повне право представляти інтереси працівників в органах, що розглядають індивідуальні трудові спори. Крім перерахованого вище, профспілки та їх об’єднання також мають можливість вступати до міжнародних профспілкових та інших міжнародних організацій, які представляють інтереси представників. А також брати участь в діяльності цих організацій, співробітничати з профспілками інших країн та здійснювати іншу діяльність, якщо вона не суперечить українському законодавству.

Слід відмітити, що громадяни України можуть вільно обирати профспілку, до якої вони мають бажання вступити. При цьому підставою для вступу до такого об’єднання є заява громадянина (працівника). Заява про вступ до профспілки або об’єднання профспілок подається в первинну організацію профспілки.

Професійна спілка — це особлива категорія громадської організації, оскільки вона набуває права юридичної особи з моменту затвердження статуту (положення) за рішенням з’їзду, конференції, установчих або загальних зборів членів профспілки, а не з моменту легалізації. Тобто вступати у цивільно-правові відносини з іншими юридичними особами профспілки мають право вже з моменту затвердження статуту

Профспілкові організації можна поділити на два види. Перший — це самостійні профспілки, які діють на підставі свого статуту, а другий — організації профспілок, які є організаційними ланками цих профспілок і діють на підставі їх статутів або положень. Для кожного з цих видів профспілок існує своя процедура легалізації. Легалізацію всеукраїнських профспілок здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації об’єднань громадян та інших громадських формувань, тобто територіальні органи Міністерства юстиції.

Легалізація самостійних профспілок

Для легалізації (реєстрації) профспілки її засновники або керівники мають протягом 60 днів з дня утворення профспілки подати до територіального органу Мін’юсту відповідну заяву. До заяви також додаються:

 • статут;
 • протокол з’їзду, зборів членів профспілки з рішенням про його затвердження;
 • відомості про виборні органи, наявність організацій профспілки у відповідних адміністративно-територіальних одиницях, про засновників об’єднань.

Зокрема, статут профспілки повинен містити:

 • повну та скорочену назву профспілки, місцезнаходження її керівних органів;
 • мету та завдання профспілки;
 • перелік умов і порядок прийняття у члени профспілки та вибуття з неї;
 • права та обов’язки членів профспілки;
 • територіальну, галузеву або фахову сферу діяльності;
 • організаційну структуру профспілки, повноваження її керівних органів, а також організаційних ланок;
 • порядок скликання з’їздів, зборів, конференцій та порядок прийняття ними рішень;
 • порядок звітності виборних органів профспілки перед членами профспілки;
 • джерела фінансування;
 • порядок здійснення господарської діяльності, необхідної для виконання статутних завдань;
 • порядок внесення змін до статуту;
 • умови припинення діяльності профспілки;
 • вирішення майнових питань у разі припинення її діяльності.

У разі неподання документів для реєстрації протягом 60 днів з дня утворення така профспілка не вважатиметься утвореною.

На підставі поданих документів, легалізуючий орган протягом місяця повинен включити профспілку до реєстру об’єднань громадян і видати свідоцтво про легалізацію із зазначенням відповідного статусу. Відповідно до ст. 11 Закону професійні спілки, організації профспілок можуть мати статус первинних, місцевих, обласних, регіональних, республіканських та всеукраїнських.

Статус первинних мають профспілки чи організації профспілок, які діють на підприємстві, в організації, навчальному закладі або об’єднують членів профспілки, які забезпечують себе роботою самостійно або працюють на різних підприємствах.

Місцеві профспілки об’єднують не менш як дві первинні профспілкові організації, що діють на різних підприємствах або установах однієї адміністративно-територіальної одиниці. Обласними називають профспілки, організації яких є в більшості адміністративно-територіальних одиниць однієї області, де розташовані підприємства або установи певної галузі.

Статус регіональних мають профспілки, організації яких є в більшості адміністративно-територіальних одиниць двох або більше областей. Статус всеукраїнських профспілок визначається за однією з таких ознак:

 • наявність організацій профспілки у більшості адміністративно-територіальних одиниць України,
 • наявність організацій профспілки у більшості з тих адміністративно-територіальних одиниць України, де розташовані підприємства або організації певної галузі.

Легалізація організацій профспілок              

Що стосується організацій профспілок, то для легалізації вони мають надіслати до легалізуючого органу за місцем свого знаходження повідомлення із посиланням на свідоцтво про легалізацію профспілки. На підставі цього свідоцтва вони включаються до реєстру об’єднань громадян. Але, якщо самостійним профспілкам видається свідоцтво про реєстрацію, то організаційним ланкам видається повідомлення про легалізацію.

Чи може територіальний орган Міністерства юстиції відмовити у реєстрації профспілки?

Легалізуючий орган не має права відмовити в легалізації тієї чи іншої профспілки за винятком невідповідності положень поданих документів зазначеному статусу профспілки. У разі невідповідності поданих документів, він пропонує профспілці надати додаткову документацію, щонеобхідна для підтвердження статусу.

Відмова територіального управління юстиції у легалізації профспілки за будь-якими іншими мотивами може бути оскаржена в судовому порядку. Якщо профспілка подає на легалізацію недостовірні відомості, то особи, які підписали ці документи, несуть відповідальність перед законом

Можна впевнено стверджувати, що на сьогоднішній день профспілка – це ефективний спосіб представляти інтереси громадян у державних органах та захищати їх права. І хоча більшість людей впевнені, що процес легалізації професійної спілки складний та тривалий, насправді, щоб без ускладнень та зайвої витрати часу зареєструвати своє громадське об’єднання, достатньо підготувати потрібні документи та вчасно звернутись до територіального органу Міністерства юстиції.

Поділіться корисною інформацією з друзями: