Оформлення пенсії у зв’язку з втратою годувальника та за вислугу років: коментарі юриста

Як призначається пенсія за віком та по інвалідності ви вже дізнались. Тепер докладніше розповімо про оформлення пенсії у зв’язку з втратою годувальника та за вислугу років. Хто може розраховувати на ці різновиди пенсії та за яких умов вони призначаються, читайте далі

Пенсія у зв’язку з втратою годувальника

В Законі Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування визначено, що пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається непрацездатним членам сім’ї померлого годувальника, які були на його утриманні. Обов’язковою умовою для призначення пенсії є наявність в годувальника на день смерті страхового стажу, який був би необхідний йому для призначення пенсії по III групі інвалідності (скільки страхового стажу потрібно для оформлення пенсії по інвалідності ми вже розповідали).
Якщо годувальник був пенсіонером або проходив військову службу, то пенсія непрацездатним членам його родини призначається незалежно від тривалості страхового стажу померлого.

Хто відноситься до непрацездатних членів сім’ї? Згідно законодавства, до таких осіб належать:

 • чоловік або дружина, батько або мати, якщо вони є інвалідами або досягли пенсійного віку;
 • діти;
 • діти старше 18 років, якщо вони стали інвалідами до досягнення 18 років;
 • діти, які навчаються на денній формі навчання у вищих навчальних закладах I – IV рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладах (до закінчення ними навчальних закладів);
 • чоловік або дружина, а в разі їх відсутності один з батьків; брат або сестра; дідусь або бабуся (незалежно від віку і працездатності, якщо вони не працюють і зайняті вихованням дітей у віці до 8 років).

Крім цього, до непрацездатних членів сім’ї відносяться особи, якщо вони:

 • перебували на повному утриманні померлого годувальника;
 • одержували від померлого годувальника допомогу, яка була для них постійним джерелом засобів для існування.

Слід зазначити, що усиновлені діти мають право на призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника нарівні з рідними дітьми. Таке право мають також пасинок і падчерка померлого, якщо вони не одержували аліментів від батьків.

Відповідно до ст. 46 Закону України “Про пенсійне забезпечення” сім’я, яка має право на призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника, може звернутись за оформленням такої пенсії в будь-який час після смерті свого годувальника або визнання його безвісти зниклою особою, — говорить адвокат Тетяна Войнова

Але для того, щоб пенсію було призначено з дня смерті годувальника, родичам необхідно звернутись до управління Пенсійного фонду за її оформленням не пізніше, ніж за 12 місяців після дня смерті особи. Окрім відповідної заяви, працівнику ПФ потрібно надати наступні документи:

 • паспорт;
 • ідентифікаційний номер;
 • свідоцтво про шлюб;
 • свідоцтво про смерть годувальника;
 • свідоцтво про народження особи, якій призначається пенсія;
 • документи про стаж та заробітну плату годувальника;
 • довідку про навчання дітей старше 18 років;
 • довідку про склад сім’ї померлого годувальника.

Окремо варто зазначити про розмір пенсії у зв’язку з втратою годувальника. В першу чергу, він залежить від кількості утриманців у сім’ї. На одну непрацездатну особу призначається 50% пенсії за віком, а на двох та більше – 100% пенсії за віком, яку розподіляють порівну на всіх непрацездатних членів сім’ї померлого.

Пенсію призначають на весь період, протягом якого член сім’ї померлого годувальника вважається непрацездатним. Якщо ця особа – пенсіонер, то пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається їй довічно. Виплата пенсії проводиться з першого числа місяця, наступного за місяцем, в якому було подано заяву. В такі ж терміни і припиняється виплата пенсії, якщо, наприклад, діти померлого годувальника закінчили навчання або влаштувались на роботу.

Пенсія за вислугу років

Тепер розповімо про призначення пенсії за вислугу років. На цей вид пенсії можуть розраховувати особи, що займаються такою роботою, яка призводить до втрати працездатності або профпридатності до настання віку, що дає право на пенсію за віком.

Нагадаємо, що з прийняттям Закону України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення, разом з підвищенням пенсійного віку поступово також збільшується і необхідний страховий стаж для призначення пенсії за вислугу років, а саме: для жінок – 25 років, а для чоловіків – 30 років. Але умови призначення пенсії за вислугу років неоднакові. Оскільки в деяких випадках таку пенсію назначають за наявності певного віку та стажу, а в інших – незалежно від віку.

Що стосується стажу, то тривалість стажу роботи завжди розраховується з урахуванням загальної тривалості роботи в календарному вирахуванні або в пільговому вирахуванні. Що це значить? Обчислення тривалості роботи у роках, місяцях і днях здійснюється з дня початку роботи по день її закінчення. Якщо особа декілька разів влаштовувалась на роботу, то в загальну тривалість стажу включаються всі періоди роботи. Але є певний перелік професій, коли стаж роботи розраховується в пільговому вирахуванню вислуги років. Тоді, наприклад, один місяць роботи зараховується за два або три місяці такої роботи.

Коло осіб, які мають право на пенсію за вислугу років, визначено статтями 54 і 55 Закону України Про пенсійне забезпечення”, це:

 • військовослужбовці, службовці та працівники органів внутрішніх справ;
 • працівники цивільної авіації та льотно-випробувального складу;
 • державні службовці, судді, працівники прокуратури і митних органів;
 • окремі категорії працівників та спеціалістів інших галузей народного господарства.

Для того, щоб оформити пенсію за вислугу років, потрібно звернутись до управління Пенсійного фонду з відповідною заявою та такими документами:

 • паспорт;
 • довідка про заробітну плату за період страхового стажу;
 • документи про місце проживання особи;
 • клопотання про достроковий вихід на пенсію;
 • документи, що підтверджують виконання роботи, яка дає право на призначення такого виду пенсії.

Обов’язковою умовою для призначення пенсії за вислугу років є звільнення особи, яка звернулась за призначенням такого виду пенсії, з роботи. Якщо після призначення пенсії за вислугу років особа зараховується на роботу, то виплата пенсії припиняється. Вона поновлюється з дня, який слідує за днем звільнення цієї особи з роботи, — наголошує  адвокат

Як відбувається перехід з пенсії за вислугу років на пенсію за віком?

Після досягнення особою 60 років, їй призначається пенсія за віком. Якщо пенсіонер після призначення пенсії за вислугу років не працював, то розрахунок пенсії за віком буде здійснюватися за матеріалами пенсійної справи. Простими словами, розмір пенсії не зміниться, змінено буде лише вид пенсії. Якщо ж після призначення такого виду пенсії особа працювала, то за її бажанням, при розрахунку пенсії за віком можуть бути враховані додатково набуті стаж та заробіток. В такому випадку коефіцієнт страхового стажу та індивідуальний коефіцієнт заробітної плати збільшиться, але при цьому враховується той самий показник середньої заробітної плати, який враховувався під час призначення пенсії за вислугу років, — підсумовує Тетяна Войнова

На завершення нагадаємо, якщо вам відмовляють в призначенні різного роду пенсії – звертайтесь з відповідними заявами до суду та залучайтесь допомогою спеціалістів.

 

Поділіться корисною інформацією з друзями: