Хто і за яких умов може отримати українське громадянство?

Багато іноземних громадян цікавляться питанням отримання українського громадянства. Та вже на самому початку свого шляху до набуття статусу повноцінного громадянина України, більшість з них стикається з безліччю перепон та нюансів, які пов’язані з цією процедурою. В цій статті ми розповімо, за яких умов іноземець може стати громадянином України, що для цього потрібно та якими особливостями супроводжується цей процес

Основні нормативно-правові акти, якими регулюються всі питання стосовно отримання громадянства України – Закон України “Про громадянство України” та Указ Президента України №215 “Питання організації виконання Закону України “Про громадянство України” від 27 березня 2001 року. В останньому затверджено Порядок провадження за заявами і поданнями з питань громадянства та виконання прийнятих рішень.

Закон України Про громадянство України”, в свою чергувизначає правовий зміст громадянства України, підстави і порядок його набуття та припинення, порядок оскарження рішення про отримання громадянства і т.п.

В ст. 6 цього закону визначено, що громадянство України набувається:

  • за народженням;
  • за територіальним походженням;
  • внаслідок прийняття до громадянства;
  • внаслідок поновлення у громадянстві;
  • внаслідок усиновлення;
  • внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування, влаштування дитини в дитячий заклад чи заклад охорони здоров’я, в дитячий будинок сімейного типу чи прийомну сім’ю або передачі на виховання в сім’ю патронатного вихователя;
  • внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки;
  • у зв’язку з перебуванням у громадянстві України одного чи обох батьків дитини;
  • внаслідок визнання   батьківства чи материнства або встановлення факту батьківства чи материнства;
  • за іншими підставами, передбаченими міжнародними договорами України.

Давайте кожну з цих підстав для отримання громадянства України розглянемо окремо.

За народженням українське громадянство може набуватись: якщо батьки, або хоча б один з них, були на момент народження заявника громадянами України; якщо особа народилась на території України від осіб без громадянства, які перебувають на території країни на законних підставах; якщо особа народилась за межами країни від осіб без громадянства, які проживають в Україні постійно на законних підставах; якщо особа народилась на території України від іноземних громадян, які проживають в державі на законних підставах, і не отримала громадянства жодного з батьків; якщо особа народилась на території України від особи, яка є біженцем або отримала притулок в Україні, і не набула громадянства батька або матері; якщо особа народилась на території України від особи без громадянства або іноземця, який законно перебуває на території України, якщо вона не набула громадянства одного з батьків; а також якщо в Україні знайдене новонароджене немовля, батьки якого не відомі.

Отримати українське громадянство за територіальним походженням можна у випадках, коли особа або її близькі родичі народились чи постійно проживали на території України. В такому випадку, разом з заявником громадянами України реєструються і його неповнолітні діти. Якщо ж дитина є громадянином іншої країни, разом зі своєю заявою про отримання українського громадянства особа повинна подати зобов’язання припинити іноземне громадянство.

Також в деяких випадках в громадянство України за їх клопотанням можуть бути прийняті іноземці і особи без громадянства. Але для цього потрібно дотримуватись певних вимог. В першу чергу, особа повинна визнавати і дотримуватись Конституції України та українських законів. Також обов’язково необхідно подати декларацію про відсутність іноземного громадянства (для осіб без громадянства) або зобов’язання припинити іноземне громадянство (для іноземців). При цьому подання останнього не поширюється на громадян тих держав, законодавство яких передбачає автоматичне припинення громадянства у зв’язку з набуттям громадянства іншої держави. У всіх інших випадках, особа яка подала зобов’язання припинити іноземне громадянство, повинна надати документ про це до уповноваженого органу України протягом двох років з моменту прийняття її до громадянства України. Ще однією з головних умов для отримання українського громадянства є безперервне проживання на законних підставах на території України протягом останніх 5-ти років. Але ця умова не поширюється на осіб, які перебувають в шлюбі з громадянином України понад два роки, і на осіб, які перебували з громадянином України понад два роки в шлюбі, якій припинився внаслідок його смерті.

Крім вищезазначених умов, іноземець також має отримати дозвіл на імміграцію, володіти державною мовою або хоча б розуміти її в обсязі, достатньому для спілкування, а також мати законні джерела існування. Останнє не поширюється на тих осіб, яким надано статус біженця або притулок в Україні.

В ст. 9 Закону України Про громадянство України вказані підстави, за яких особі-іноземцю можуть відмовити в отриманні громадянства України. Це, зокрема, вчинення злочину проти людства або здійснення геноциду. Відмовлено буде також особі, яку засуджено в Україні до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину (до погашення або зняття судимості). Підставою для відмови в отриманні громадянства України також є вчинення особою на території іншої держави діяння, яке визнане українським законодавством як тяжкий або особливо тяжкий злочин.

В інших випадках, в разі дотримання всіх правил та вимог, іноземна особа може без перешкод стати повноцінним громадянином України. Як тільки іноземець набув українського громадянства та подав декларацію про відмову від іноземного громадянства, він зобов’язаний повернути паспорт іншої держави її уповноваженому органу.

Якщо особа, яка припинила громадянство України, є особою без громадянства і подає заяву про поновлення українського громадянства, вона реєструється громадянином України незалежно від того, проживає вона постійно в Україні чи ні. В громадянстві не поновлюються тільки ті особи, які втратили його через те, що отримали громадянство через обман, фальшиві документи, неправдиві відомості тощо.

Отримати українське громадянство можна і в результаті усиновлення. Дитина стає громадянином України, якщо: її всиновили громадяни України; якщо один з прийомних батьків дитини є громадянином України, а інший – особою без громадянства; або якщо один з батьків є громадянином України, а інший – іноземець. При цьому неважливо, дитина проживає в Україні чи за її межами.

Діти, які є іноземцями або особами без громадянства, також можуть набути громадянство України внаслідок встановлення над ними опіки чи піклування, влаштування в дитячий заклад чи заклад охорони здоров’я, у дитячий будинок сімейного типу чи прийомну сім’ю або передачі на виховання в сім’ю патронатного вихователя, — говорить адвокат Катерина Коваленко

За словами юриста, це стосується і недієздатних іноземців та осіб без громадянства. Такі особи набувають громадянство України внаслідок встановлення над ними опіки громадянином України.

Дитина, яка має статус іноземця або особи без громадянства, може отримати українське громадянство, якщо обидва або хоча б один з її батьків є громадянином України. В цьому випадку, дитина набуває українського громадянства за клопотанням того з батьків, що має українське громадянство, — говорить адвокат

Остання підстава для отримання громадянства України – в результаті визнання батьківства або материнства. При цьому не має значення місце постійного проживання дитини. Якщо встановлено факт батьківства чи материнства, дитина набуває українського громадянства, навіть якщо інший з батьків є іноземцем або особою без громадянства.

Набуття громадянства України дітьми віком від 14 до 18 років може відбуватися лише за їхньою згодою, — підсумовує адвокат

На сайті Державної міграційної служби України вказано, що для прийняття до громадянства України потрібно: зібрати необхідні документи, звернутися до територіального підрозділу ДМС України за місцем проживання, подати заяву разом з необхідними документами та отримати довідку про реєстрацію особи громадянином України у територіальному органі або підрозділі ДМС України за місцем проживання. Остання є підставою для оформлення паспорта громадянина України. Зауважимо, що заява подається особисто або уповноваженою особою, в залежності від ситуації. Так само в залежності від підстави для отримання українського громадянства, пакет потрібних документів може бути різний. Тому краще уточнити їх перелік безпосередньо в територіальному підрозділі ДМС за місцем проживання особи. Термін розгляду такої заяви також залежить від конкретної ситуації. У разі, якщо особі відмовлено в отриманні громадянства, вона має право оскаржити це рішення.

Отже, отримання українського громадянства – процес не простий та специфічний. Але, якщо добре знати вимоги чинного українського законодавства, то для іноземця, який хоче стати повноцінним громадянином України, не виникне жодних серйозних перепон. Наостанок хочеться нагадати, що громадянин – це свідомий член суспільства, людина, здатна на почуття, основа яких не лише особисті обставини життя, а й справи і обставини всього народу, всієї країни. Тому кожен, хто прагне стати громадянином України, повинен усвідомлювати, що це велика відповідальність як перед самим собою, так і перед українським суспільством в цілому.

Поділіться корисною інформацією з друзями: