Як оформити візу для в’їзду в Україну: підстави для оформлення візи, перелік документів та строки

Кількість іноземних гостей, які бажають відвідати Україну, за останні роки значно збільшилась. Хтось просто приїздить, щоб ознайомитись з українською культурною спадщиною, хтось прагне здобути тут освіту, а є й такі іноземці, які бажають залишитися тут назавжди і будувати в Україні своє щасливе життя

І тут постають очевидні запитання – як оформити візу для в’їзду в Україну, які можуть бути підстави для отримання візи та які документи попередньо слід зібрати, щоб її оформити? В цій статті ми детально про це розповімо.

Варто почати з того, що візи поділяються на три категорії: транзитні (тип В, дозволений строк перебування до 5 днів); короткострокові (тип С, дозволений строк перебування не перевищує 90 днів протягом 180 днів з дати першого в’їзду) та довгострокові (тип Д, видається для в’їзду в Україну з метою оформлення документів, що дають право на перебування або проживання в Україні на строк, що перевищує 90 днів).

Кожен тип віз оформлюється дипломатичними представництвами та консульськими установами України за кордоном. Для того, щоб оформити візу, іноземці та особи без громадянства мають особисто або через уповноважену особу подати до відповідних установ нижче зазначені документи:

 • належним чином заповнену та підписану візову анкету, яка подається не раніше ніж за 3 місяці до початку запланованої поїздки;
 • паспорт;
 • дві фотокартки розміром 3 x 4 см;
 • документ, що підтверджує сплату консульського збору, якщо інше не передбачено законодавством та міжнародними договорами України;
 • документ, що підтверджує наявність згоди одного з батьків або законного представника, інші необхідні документи для самостійного виїзду неповнолітніх осіб за кордон чи їх виїзду в супроводі одного з батьків або законного представника – у разі розгляду звернення про оформлення візи неповнолітнім особам;
 • дійсний поліс медичного страхування за умови можливості його оформлення на території держави, в якій подається відповідне клопотання;
 • документ, який підтверджує мету запланованого перебування іноземцем або особою без громадянства в Україні.

Особи, які мають поважні причини для невідкладного в’їзду до України, що не змогли оформити візи в дипломатичному представництві або консульській установі України, мають можливість оформити разову візу на строк до 15 діб. Поважними причинами для невідкладного в’їзду в Україну в такому випадку є:

 • з дипломатичною або службовою метою за клопотанням органів державної влади України,
 • з метою ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в Україні за клопотанням Міністерства надзвичайних ситуацій,
 • з метою невідкладного медичного лікування або участі в похованні близького родича, що підтверджено документально,
 • у разі необхідності транзитного переїзду через територію України членів екіпажів іноземних суден, що перебувають в українських портах, за наявності виписки з суднової ролі.

На сайті Міністерства закордонних справ України вказано, що оформлення віз для іноземців та осіб без громадянства здійснюється залежно від запланованого терміну їх перебування в Україні та за наявності відповідних документів.

Підставами для оформлення транзитних віз є:

 • документ, що підтверджує транзитний характер поїздки (віза до третьої держави (у разі потреби), проїзний квиток тощо);
 • документ, що підтверджує транзитний характер перевезень вантажів і пасажирів автомобільним транспортом;
 • ліцензія на здійснення міжнародних перевезень, видана відповідним компетентним органом держави перебування.

Що стосується короткострокової візи (тип С), то вона оформлюється як разова, дво- та багаторазова на шість місяців або на інший період, але не більше як на п’ять років.

Підставами для оформлення короткострокової візи є такі:

 • запрошення встановленого зразка приймаючої сторони, оформлене територіальним органом або підрозділом Державної міграційної служби;
 • запрошення міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, державної установи, державного підприємства або державної організації;
 • договір на перевезення вантажів і пасажирів автомобільним транспортом, а також ліцензія на здійснення міжнародних перевезень;
 • посвідчення закордонного українця або його особиста заява, до якої додаються результати співбесіди з представником дипломатичного представництва або консульської установи України та документи чи свідчення, що підтверджують українське етнічне походження або походження з України іноземця чи особи без громадянства, а подружжя закордонного українця та його діти у разі їх спільного в’їзду та перебування на території України подають заяву та документ про підтвердження родинних відносин;
 • документ, що підтверджує туристичний характер поїздки згідно із Законом України Про туризм;
 • запрошення лікувального закладу України;
 • документ, що підтверджує державну реєстрацію іноземної інвестиції в економіку України в іноземній валюті на суму не менш як 50 тис. доларів США;
 • підтвердження Мінсоцполітики про в’їзд іноземця чи особи без громадянства з метою надання гуманітарної допомоги або провадження благодійної діяльності;
 • запрошення релігійної організації, що погоджене з державним органом, який здійснив реєстрацію відповідної релігійної організації, для короткострокового перебування з метою проповідування релігійних віровчень, виконання релігійних обрядів чи іншої канонічної діяльності;
 • звернення керівника іноземного засобу масової інформації щодо оформлення візи іноземному кореспондентові або представникові іноземного засобу масової інформації, що в’їжджає в Україну для короткострокового перебування з метою виконання своїх службових обов’язків;
 • звернення органів державної влади іноземних держав або міжнародних організацій;
 • письмове розпорядження керівника дипломатичного представництва або консульської установи України про оформлення візи з метою забезпечення інтересів у сфері зовнішньої політики.

Іноземці, які бажають залишитись в Україні більше ніж на 90 днів, повинні отримати довгострокову візу (тип Д), яка видається як разова на 45 днів для в’їзду в Україну з метою оформлення посвідки на тимчасове проживання. Строк дії довгострокової візи не може перевищувати трьох років. Багаторазові візи строком дії понад 1 рік оформлюються за умови, що протягом двох останніх років іноземець та особа без громадянства скористалася однорічною багаторазовою візою не порушуючи законодавства України та що є підстави для звернення про оформлення такої візи.

Підставою для оформлення довгострокової візи може бути:

 • засвідчена в установленому порядку копія дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, виданого державною службою зайнятості;
 • копія рішення про надання дозволу на імміграцію, оформленого територіальним органом або підрозділом Державної міграційної служби;
 • дозвіл МЗС на оформлення візи членам сім’ї особи, яку визнано біженцем в Україні або особою, яка потребує додаткового захисту або якій надано тимчасовий захист в Україні;
 • оригінал запрошення на навчання (стажування) встановленого зразка, виданий вищим навчальним закладом та зареєстрований в установленому МОН порядку;
 • запрошення державної установи, підприємства або організації, що є реципієнтом проекту міжнародної технічної допомоги;
 • запрошення релігійної організації, що погоджене з державним органом, який здійснив реєстрацію відповідної релігійної організації, для довгострокового перебування з метою проповідування релігійних віровчень, виконання релігійних обрядів чи іншої канонічної діяльності;
 • запрошення філіалу, відділення, представництва або іншого структурного осередку громадської (неурядової) організації іноземної держави, зареєстрованої у встановленому порядку;
 • запрошення представництва іноземного суб’єкта господарювання, зареєстрованого у встановленому порядку, що погоджене з Міністерством економічного розвитку і торгівлі;
 • запрошення філії або представництва іноземного банку, зареєстрованого у встановленому порядку;
 • звернення іноземного засобу масової інформації, що погоджене з Державним комітетом телебачення і радіомовлення;
 • звернення органів влади іноземних держав або міжнародних організацій щодо оформлення віз співробітникам дипломатичних представництв і консульських установ, міжнародних організацій та їх представництв, які в’їжджають в Україну для довгострокового перебування з метою виконання своїх службових обов’язків, і членам їх сімей;
 • запрошення відповідного державного органу, відповідального за виконання культурних, освітніх, наукових, спортивних, волонтерських програм, для участі в яких іноземець чи особа без громадянства в’їжджає в Україну, або волонтерської організації, зареєстрованої в Україні в установленому порядку;
 • документ, що підтверджує факт перебування у шлюбі з громадянином України (якщо шлюб між громадянином України та іноземцем чи особою без громадянства укладено за межами України відповідно до права іноземної держави, дійсність такого шлюбу визначається згідно із Законом України Про міжнародне приватне право);
 • документ, що підтверджує належність до членів сім’ї іноземця чи особи без громадянства, які мають посвідку на тимчасове проживання в Україні, копія відповідної посвідки на тимчасове проживання в Україні та документа встановленого зразка, що підтверджує наявність в іноземця чи особи без громадянства достатнього фінансового забезпечення для утримання членів сім’ї в Україні;
 • інші документи, якщо це передбачено міжнародними договорами України.

Що стосується строку оформлення візи для в’їзду в Україну, то він може бути різним.

Зазвичай, строк оформлення візи становить 15 календарних днів з дати отримання візової анкети та документів, необхідних для оформлення візи, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. Але цей строк може бути подовжено до 30 календарних днів у разі необхідності проведення подальшої перевірки зазначених документів. Термінове оформлення візи (до 15 календарних днів) здійснюється за бажанням іноземця та особи без громадянства та у разі можливості у строки, що визначаються дипломатичним представництвом або консульською установою України, — розповідає адвокат Катерина Коваленко

Відмовити в оформленні візи можуть: якщо буде встановлено факт порушення іноземцем законодавства під час попереднього перебування в Україні, у випадку не підтвердження іноземцем мети запланованого перебування в Україні, в разі відсутності документів, що дають змогу встановити намір іноземця чи особи без громадянства залишити територію України до закінчення строку дії візи.

У випадку, якщо іноземцю або особі без громадянства відмовлено в оформленні візи, підстави такої відмови повідомляються в письмовому вигляді.

Особи, яким відмовлено в оформленні візи, можуть оскаржити це рішення, шляхом звернення до керівництва дипломатичного представництва або консульської установи, що розглядала відповідне звернення. Звернення оформлюється у вигляді апеляційного листа, в якому повинно міститися обґрунтування своєї незгоди, а також вимога про  повторний розгляд раніше поданого звернення, — підсумовує адвокат

Апеляційний лист подається протягом двох місяців після отримання рішення про відмову в оформленні візи.

Наприкінці зауважимо, що не дивлячись на вищезазначений перелік потрібних документів для оформлення різних категорій віз, варто знати, що у разі потреби, працівник дипломатичного представництва чи консульської установи України може попросити надати додаткові документи, що будуть уточнювати мету поїздки іноземця, або запросити особу, яка хоче оформити візу, для додаткової співбесіди.

Поділіться корисною інформацією з друзями: