Поради юриста: як правильно та законно звільнити керівника?

Коли постає питання звільнення, роботодавець стикається з цілою низкою правових аспектів, які мають бути враховані і виконані. Інакше доведеться витратити зайві кошти та попсувати свої нерви. Тим більше, коли справа стосується звільнення керівника. Як правильно звільнити директор і врахувати нюанси, — розповідає юрист Олена Садовець

Керівник — це такий самий найманий працівник, що й інші співробитники компанії або підприємства. Але процедура працевлаштування і звільнення його дещо відрізняється від звичайної.

Звільнення через закінчення строку контракту

Головна умова цього виду звільнення полягає в тому, що контракт з керівником має бути укладений на визначений строк, встановлений за погодженням сторін або бути таким, що укладається на час виконання певної роботи. Винятків у цьому випадку не існує.

Навіть вагітні жінки чи ті, що мають дітей віком до 3-х років, звільняються за умови дотримання певних норм Кодексу законів про працю. Обов’язкове працевлаштування цих жінок здійснюється також у випадках їх звільнення після закінчення строкового трудового договору.

На період працевлаштування за ними зберігається середня заробітна плата, але не більше трьох місяців з дня закінчення строкового трудового договору.

Підстави, передбачені в контракті

Наступним приводом для звільнення керівника можуть бути підстави, передбачені у контракті. Наприклад, недосягнення керівником (чи підприємством за час роботи керівника) певних результатів, зазначених у контракті на момент його підписання.

Складність цього приводу для звільнення полягає в тому, що умови (результати) мають бути прописані чітко і не допускати абстрактності у формулюванні, що значно ускладнить можливість довести їхнє виконання чи невиконання.

Цивільний та Господарський кодекси України гарантують право власника здійснювати господарську діяльність, зокрема й щодо призначення керівника. А Кодекс законів про працю (КЗпП) надає роботодавцю право розірвати трудовий договір з працівником за власної ініціативи

КЗпП називає й підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого органу, що поширюються на працівників усіх підприємств і на керівництво підприємства незалежно від форми власності й галузі народного господарства:

  • виявлення невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі
  • систематичне невиконання обов’язків
  • прогул без поважних причин (зокрема відсутність на робочому місці понад 3-х годин)
  • поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу
  • поява на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння
  • вчинення за місцем роботи розкрадання (дрібного також) майна власника

Додаткові підстави розірвання трудового договору

Це — одноразове грубе порушення трудових обов’язків, дії, наслідком яких стала невиплата заробітної плати або виплата в розмірах, менших від мінімальної заробітної плати, вчинення працівником, який виконує виховні функції (наприклад, директор навчального чи навчально-виховного закладу), аморального проступку, не сумісного з продовженням роботи.

До додаткових підстав також належить порушення законодавства під час прийняття на роботу, зокрема, близьких родичів, якщо вони безпосередньо підпорядковані або підконтрольні один одному.

Звільнення на вимогу профспілки

Також можливе розірвання трудового договору з керівником на вимогу виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника).

Власник або уповноважений ним орган повинен розірвати трудовий договір з керівником підприємства, установи, організації, якщо він порушує законодавство про працю, про колективні договори і угоди, Закон України Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності.

Такий вид звільнення може застосовуватися тільки до керівників

Розірвання трудового договору з керівником передбачає повне припинення з ним трудових відносин. У такому випадку неможливий варіант переведення на іншу посаду.

Відповідно до Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю. А керівник підприємства є представником (членом) виконавчого органу, якому власник делегує права щодо управління своїм майном з метою отримання прибутку.

Якщо виникають будь-які сумніви з приводу доцільності  чи відповідності дій керівника, власник має право в будь-який момент відсторонити керівника від займаної посади або тимчасово відсторонити від виконання повноважень

Звільнення керівника — процедура складна і дещо специфічна, але абсолютно реальна, якщо оперувати положеннями сучасного законодавства.

Читайте також: Як правильно звільнитися з роботи: радить юрист

Поділіться корисною інформацією з друзями: