Страхова не відшкодовує збитки після ДТП? Вихід Є!

Як отримати відшкодування від страхової через ДТП та хто має право на це? В яких випадках страхова може відмовити? На ці та інші питання відповідає адвокат Катерина Коваленко

Враховуючи шалене зростання попиту на страхування життя, житла та засобів пересування, можна казати напевне, що разом із запорукою безпеки коштів виникає клопіт із їх отриманням від страхової компанії.

Як отримати страхове відшкодування, якщо ви потерпілий?

Передусім, якщо ви потрапили у дорожньо-транспортну пригоду, при цьому не будучи його винуватцем, вам необхідно виписати дані страхового полісу саме винуватця ДТП та отримати довідку про дорожньо-транспортну пригоду від інспектора ДАІ.

Не пізніше 3 робочих днів з моменту ДТП необхідно письмово повідомити про ДТП страхову компанію винуватця. Ця норма закріплена у ст. 33 Закону України «Про обов’язкове страхування цивільної відповідальності власників наземних транспортних засобів» (Далі —Закону). Крім того, вашу страхову компанію також бажано повідомити, щоб уникнути можливих конфліктних ситуацій.

Катерина Коваленко наголошує:

Обов`язково зберігайте письмове підтвердження про те, що ви дійсно повідомляли страхову про ДТП! Це може бути копія заяви з відміткою про вручення, поштове повідомлення про вручення тощо

За 10 днів з моменту отримання повідомлення про ДТП, страхова компанія повинна направити свого аварійного комісара (експерта) для визначення причин настання страхового випадку і розмірів збитку.

Якщо страхова компанія не направила свого аварійного комісара у встановлений строк, ви маєте право залучити свого експерта (комісара) для встановлення розміру збитків. Це регулюється 34 ст. Закону.

Кошти, витрачені на експерта, повинні бути відшкодовані страховою. Таким чином, необхідно зберегти розрахунковий документ про оплату послуг експерта, — зауважує адвокат Катерина Коваленко

Протягом 30 робочих днів з моменту повідомлення страхової компанії про ДТП, ви повинні подати страховику заяву про страхове відшкодування разом із документами. Перелік необхідних документів, а також вимоги до заяви, визначені у ст. 35 Закону.

І знову: потрібно обов’язково зберегти копію заяви з відміткою про вручення, оскільки це — гарантія того, що ви дійсно зверталися до страховика, — акцентує Катерина Коваленко.

Які збитки відшкодовує страхова компанія?

Згідно ст. 29 Закону, страхова компанія відшкодовує шкоду пов’язану з пошкодженням транспортного засобу з урахуванням зносу.

Крім того, якщо транспортний засіб необхідно, з поважних причин, помістити на стоянку, до розміру шкоди додаються також витрати на евакуацію транспортного засобу та плата за послуги стоянки.

Адвокат також додає:

Дуже часто страхова компанія намагається знизити розмір завданих збитків, тож якщо ви не погоджуєтесь із сумою яку пропонує страхова, залучайте незалежного експерта-оцінювача і на підставі його висновку стягуйте шкоду

У разі фізичного знищення транспортного засобу його власнику відшкодовується різниця між вартістю транспортного засобу до та після дорожньо-транспортної пригоди, а також витрати на евакуацію   транспортного засобу з місця дорожньо-транспортної пригоди — ст. 30 Закону.

Транспортний засіб вважається фізично знищеним, якщо його ремонт є технічно неможливим чи економічно необґрунтованим, тобто вартість ремонту значно перевищує вартість самого автомобіля, — зазначає адвокат

Також страховик відшкодовує потерпілому моральну шкоду в розмірі 5 відсотків страхової виплати за шкоду, заподіяну здоров’ю. Звідси випливає, що моральна шкода виплачується лише в тому випадку, якщо потерпілий зазнав ушкодження здоров’я під час дорожньо-транспортної пригоди.

Також страховик відшкодовує шкоду, пов’язану зі смертю потерпілого.

Відповідно до ст. 27 Закону, якщо смерть потерпілого внаслідок дорожньо-транспортної пригоди настала протягом одного року після дорожньо-транспортної пригоди та є прямим наслідком цієї дорожньо-транспортної пригоди, дане відшкодування відбувається на умовах визначеними Цивільним кодексом України.

Хто має право отримати страхове відшкодування та в які строки?

Стаття 36 Закону встановлює, що страховик впродовж 15 днів з дня узгодження ним розміру страхового відшкодування з особою, що має право на отримання відшкодування, але не пізніше чім через 90 днів з дня отримання заяви про страхове відшкодування, зобов’язаний у разі визнання ним вимог заявника обґрунтованими прийняти рішення про здійснення страхового відшкодування (регламентної виплати) і виплатити його.

У разі невизнання таких вимог — відмовити у виплаті, письмово сповістивши про це страхувальника з вказівкою конкретних причин відмови.

Виплата проводиться як на рахунок потерпілого, так і безпосередньо на рахунок тієї СТО, яка проводитиме ремонт автомобіля.

Звертаю увагу на те, що при відшкодуванні збитків зі страхової суми вираховується ПДВ, тому суму, яку ви фактично отримаєте буде меншою на розмір ПДВ. Отже, після ремонту транспортного засобу, необхідно документально підтвердити розмір проведеного ремонту, — підкреслює Катерина Коваленко

Якщо страхова не виплачує кошти вчасно або взагалі відмовляється їх виплачувати?

Випадки, коли страхова не виплачує кошти, трапляються досить часто. Найчастіше страхова компанія або відмовляє у виплаті страхового відшкодування з надуманих обставин, або просто затягує час з такою виплатою, посилаючись на різні обставини. Ситуації бувають різними, а отже, і шляхи вирішення цих ситуацій залежать від певних обставин. Тому розглянемо загальні шляхи вирішення цих проблем.

Якщо ви отримали відмову від страхової з приводу виплати страхового відшкодування, або якщо страхова всіляко затримує виплату, передусім, необхідно написати письмову претензією до страхової, яку подати вручну, або відправити рекомендованим листом. Копію претензії необхідно направити в Моторно-транспортне страхове бюро України, а також до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

Не слід також забувати про суд. Конституцією та міжнародними конвенціями кожному громадянину гарантовано право на звернення до суду та судовий захист. Вирішення подібних конфліктних ситуацій є безліч, знову ж таки повторюся, необхідно підходити до кожної ситуації індивідуально. Адвокат Катерина Коваленко пропонує декілька варіантів:

  • відмову страхової від виплати страхового внеску та затримки такої виплати, можна оскаржити в суді, звернувшись із позовом про стягнення суми страхового відшкодування та пені;
  • здійснення ремонту самостійно (виходячи зі сформованої ситуації з тривалим простроченням страхового відшкодування). Та звернутися до суду з позовною заявою про стягнення зі страхової компанії вартості ремонтних робіт. У такому випадку слід подбати про документальне підтвердження понесених збитків у зв’язку з відновлювальними роботами.

Існує декілька шляхів стягнення заборгованості зі страхової компанії. Але існує й безліч нюансів, що можуть вплинути на відшкодовування або відмову в ньому. Варто завжди пам’ятати, що фахова правова допомога та професійний підхід до вирішення труднощів у спорах зі страховими компаніями завжди допоможуть швидко та надійно досягти позитивного результату!

Поділіться корисною інформацією з друзями: