Звільнення жінок з малолітніми дітьми. Юридичний коментар

Підстави для звільнення жінок із малолітніми дітьми, порядок звільнення і шляхи вирішення цих делікатних питань. Відповіді на делікатні питання трудових відносин і юридичні поради від адвоката Тетяни Войнової

Тетяна Войнова, адвокат

Щоб із вагомих причин звільнити жінку, яка виховує маленьку дитину, необхідно знати законні підстави для цього. Натомість чинне трудове законодавство передбачає обмеження при звільненні жінок із малолітніми дітьми.

Відповідно до Кодексу законів про працю, звільняти вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до 3-х років, одиноких матерів із дитиною віком до 14-ти років або дитиною-інваліда з ініціативи роботодавця не можна

Але за повної ліквідації підприємства, установи або організації можливе звільнення зазначеної категорії жінок. Проте це — лише з обов’язковим працевлаштуванням на іншу роботу. Так само має відбуватися й у разі закінчення строкового трудового договору, за бажанням працівника або за згодою сторін.

Якщо  роботодавець планує звільняти недобросовісного працівника, звільнення має бути не за власним бажанням працівника, а за згодою сторін

Якщо працівник звільняється за власним бажанням, він може відкликати свою заяву протягом 2-х тижнів. А от  при звільненні за угодою сторін роботодавець може звільнити жінку, яка має дитину до трьох років у день написання її заяви і одностороннє відкликання такої заяви не допускається.

Хоча роботодавець обмежений у звільнення зазначеної категорії осіб, однак він не позбавлений права накладати на недобросовісного працівника санкції,  передбачені трудовим законодавством. Зокрема, за відсутність працівника на робочому місці (прогул) роботодавець не зобов’язаний сплачувати йому заробітну плату.

Прогул — це відсутність працівника на роботі понад годин без поважних причин

 

Для того, щоб не оплачувати недобросовісному працівникові прогули, необхідно зафіксувати їх належним чином.

Відсутність працівника на робочому місці в робочий час

Режим робочого часу необхідно регламентувати правилами внутрішнього трудового розпорядку. Такі правила повинні бути доведені до відома працівника під розписку.

Для своєчасного виявлення відсутності працівників на робочому місці доцільно внести відповідні положення до посадових інструкцій керівників структурних підрозділів та до правил внутрішнього трудового розпорядку, якими зобов’язати доповідати керівників структурних підрозділів про відсутність підлеглих їм працівників, увести журнал обліку робочого часу.

Відсутність працівника на робочому місці

Для цього за кожного прогулу необхідно складати акт про відсутність працівника на робочому місці. Це можуть робити уповноважені особи підприємства, визначені керівником або правилами внутрішнього трудового розпорядку.

За період прогулу заробітна плата працівнику не нараховується (інакше потім це може трактуватися як підтвердження присутності працівника на робочому місці), оскільки заробітна плата − це винагорода, яку власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.

Письмові пояснення від працівника щодо причин відсутності на робочому місці

Після того як працівник з’явиться на робочому місці, необхідно витребувати в нього письмові пояснення.

В ідеалі таку вимогу до працівника про надання письмових пояснень слід оформлювати письмово та вручати працівнику під розписку або з отриманням відповідних доказів її відправлення (квитанції та опису поштового відправлення, повідомлення про вручення тощо).

Якщо після з’ясування причини відсутності працівника на роботі, вони були визнані неповажними, власник або уповноважений ним органом має право написати такому працівнику догану.

Рішення керівника про накладення на працівника дисциплінарного стягнення (догани) за прогул оформлюється відповідним наказом, у якому, крім загальних даних, зазначається також підстава стягнення — акт про відсутність на роботі або службова записка.

Така ж процедура можлива й щодо порушення інших трудових обов’язків визначених посадовою інструкцією працівника.

Поділіться корисною інформацією з друзями: