I Фінансовий форум ААУ: наслідки для бізнесу від реформи фінансової системи

Як врегулювати відносини банків та бізнесу? Чи відповідає чинна фінансова система вимогам українського ринку? Ці та інші питання обговорили учасники Першого фінансового форуму Асоціації адвокатів України, який відбувся 21 жовтня в Києві.

Традиційно участь у заході взяли адвокати, судді, представники бізнес-структур, громадських організацій та органів влади. Програма форуму складалася з декількох сесій, кожна з яких була присвячена окремим проблемам фінансової та банківської системи України. Це були питання нових банківських технологій, змін у фінансовому законодавстві, захисту платників податків та структурування бізнесу.

За словами організаторів, форум було проведено з метою обговорення та вирішення нагальних проблем у фінансовому секторі України, які турбують адвокатуру та бізнес. Адже роль фінансової системи для розвитку будь-якої країни важко переоцінити —саме від її стану залежать темпи економічного зростання держави. Фінансова система дозволяє мобілізувати заощадження, розподіляє додаткові надходження, сприяє посиленню корпоративного контролю в державі, а також забезпечує страхування та диверсифікує ризики. Окрім цього, саме через фінансову систему збирається інформація про інвесторів та інвестиційні проекти, внаслідок чого вдається правильно розподіляти інвестиції та здійснювати контроль за ними.

Щодо фінансової системи України, то за останні роки вона зазнала певних змін. Зараз у країні функціонує багато фінансових інститутів, спостерігається розвиток валютного ринку, що призводить до поступового зростання економіки. Проте, не дивлячись на ці позитивні моменти, загальний стан фінансового сектору залишається незадовільним у порівнянні з розвиненими європейськими державами. Окрім цього, чинна фінансова система не відповідає вимогам сучасної української економіки. Адже вона не дозволяє ефективно розподіляти фінансові ресурси між різними сферами, що гальмує надходження інвестицій та знижує конкурентоспроможність реального сектору вітчизняної економіки.

У зв’язку з цим учасники форуму розглянули наступні питання: наслідки останніх реформ фінансових інститутів, сучасні взаємовідносини клієнтів із банками, реструктуризація зовнішніх боргів, захист інвестицій, взаємовідносини між платниками податків та фіскальними органами, актуальні тенденції судової практики у податкових спорах і багато інших актуальних для бізнесу, адвокатури та суспільства питань.

Зокрема, адвокат Марина Кривошей висловила власну позицію з приводу нового закону про фінансову реструктуризацію та його значення для суспільства. Зокрема, на її думку, він має суттєво покращити відносини між банками та їх позичальниками.

«Цей закон дуже важливий, оскільки у порівнянні з діючими процедурами банкрутства він дає нові шанси як боржникам, які через ситуацію в країні або особисті перешкоди не змогли справитись з поверненням боргів фінансовим установам, так і самим банкам, які страждають не менше від великої кількості проблемних позичальників, що не можуть повернути свої борги», – вважає Марина Кривошей.

Вона переконана, що закон про фінансову реструктуризацію дає можливість домовитися всім учасниками цієї процедури, щоб клієнти банку могли вийти з проблемних боргів та зберегти бізнес, а банки зберегли своїх позичальників, які й надалі платитимуть відсотки і приносити дохід фінансовій установі.

Своєю чергою, адвокат Олександр Черних під час другої сесії, присвяченої питанням банківського сектору, виступив з доповіддю щодо відродження кредитування. Він переконаний, що наразі в Україні існують усі передумови для цього.

«За останні два роки Національний банк України здійснив ліквідацію і виведення з ринку майже 30% банківських установ. Адже було встановлено дуже жорсткі правила по валютному регулюванню. Це призвело до певної зачистки ринку і зараз є всі реальні шанси, щоб поновити кредитування реального сектору економіки. Я не кажу про роздрібні кредити, кредити фізичним особам, я кажу про кредитування бізнесу, тобто те, що може створити нові робочі місця та поповнювати бюджет», – сказав Олександр Черних.

Нагадаємо, що у зв’язку з поступовим введенням з 1 січня наступного року адвокатської монополії, банки вимушені залучати адвокатів до банківських процедур. Під час форуму представники банківського сектору визначили можливі напрямки такої співпраці. Це й участь адвокатів у судових банківських процедурах, участь адвокатів як консультантів позичальників під час процедури реструктуризації боргів, і збільшення участі адвокатів в інститутах кредитування.

«Адвокатура є саморегульованою організацією і, мабуть, єдиною професійною організацією в Україні, яка слідкує за якістю надання своїх послуг. Дисциплінарні палати існують у кожній області і їхня діяльність регулюється законом. І якість послуг, які надає кожен адвокат, контролюються всією адвокатською спільнотою. Тому участь адвокатів у цій новій практиці є дуже необхідною та важливою. Адже без кваліфікованої допомоги обов’язковий фінансовий моніторинг, верифікація клієнтів, які були введені на вимогу ЄС в Україні, сьогодні для юридичної особи практично неможливі», –  переконаний Олександр Черних.

Окрім цього, учасники форуму розглянули питання податкових спорів. Так, адвокат Віталій Оджиковський наголосив на тому, що окрім змін суто процедурного характеру, таких як призначення суддів, ліквідація судів, реформа судочинства запровадила і певні базові зміни до характеру здійснення правосуддя. Наприклад ст. 129 Конституції України раніше визначала, що судді вирішують справи лише на підставі закону, а зараз регламентує, що судді вирішують спори, керуючись принципом верховенства права, що є значно ширшим поняттям. Відповідно, саме такої зміни акцентів платники податків та бізнес очікують й у вирішенні податкових спорів: щоб суди вирішували справи не просто відповідно до законів, в яких зараз є дуже багато недоліків, а виходили з суті цих законів, ідей, що в них закладені, з економічної суті податку та правовідносин.

«Окрім цього, ми очікуємо більш активної роботи від Конституційного суду України. Адже зараз відповідно до реформи доступ до Конституційного суду отримали звичайні громадяни і приватні особи. Раніше доступ до цього суду був лише у визначених колах суб’єктів владних повноважень, тому ми не часто отримували аналіз податкових питань Конституційним судом. Зараз ми очікуємо змін у цьому напрямку», — сказав він.

Обговорили учасники  форуму й питання запровадження податку на виведений капітал. Так, експерти відмітили, що чинний податок на прибуток вже давно не виконує своїх основних функцій – бюджетоутворювання. Більше того, він стримує розвиток підприємництва в Україні і, по суті, є лише інструментом прямого вилучення у власника бізнесу частини капіталу за рахунок незрозумілих «розрахунків». Вирішення цієї проблеми фахівці вбачають у реформуванні податку на прибуток, а саме в запровадженні замість нього податку на виведений капітал. Ідея полягає в тому, що податком будуть обкладатися лише ті суми, які виводяться з бізнесу. Таким чином, власник підприємства може спрогнозувати суму податку, яку йому доведеться сплатити. У цій системі всі операції з платниками податку на виведений капітал не є об’єктом оподаткування, тому контролювати операції, що здійснюються між ними, немає сенсу. Тож такий підхід зменшує контроль за бізнесом, а отже, зменшується корупційна складова контролюючих структур. Така система є саморегульованою економічною моделлю. Адже якщо дивіденди не розподіляються, то інвестиції збільшують виробництво, внаслідок чого суттєво збільшується оборот товарів. Більше того, тримати гроші в Україні стане вигідним, що сприятиме надходженням до бюджету.

Наприкінці зустрічі експерти та представники влади дійшли висновку, що в Україні має бути створена ефективна фінансова система, що сприятиме розвитку підприємств в усіх галузях економіки. Тому реформування чинної системи має передбачати: розмежування фінансової та кредитної системи, здійснення децентралізації державних фінансів, перебудову системи оподаткування, здійснення заходів для налагодження фінансового обліку, державної звітності та своєчасної сплати податків тощо.

Окрім цього, учасники форуму наголосили на удосконаленні законодавчої бази у структурі фінансів. Та найголовніше, щоб фінансова система України розвивалась, необхідно визначити модель її розвитку. Не менш важливо також удосконалити систему ризик-менеджменту та запровадити контроль за фінансовими інституціями. Окрім цього, є необхідність забезпечити захист прав інвесторів.

«Сьогоднішнім форумом ми починаємо нову епоху в розвитку Асоціації адвокатів України. Хочу підкреслити, що для нас питання, які розглядались сьогодні, є не менш важливими, ніж питання з кримінального або цивільного права. Ми чітко бачимо ті виклики, які стоять сьогодні перед українською адвокатурою, та розуміємо важливість їх вирішення. Сьогодні нам вдалося зібрати адвокатів та юристів з усієї України, суддів, представників влади, завдяки чому усі присутні змогли послухати різні точки зору з приводу найактуальніших для суспільства питань фінансового сектору. Ми будемо і надалі проводити подібні заходи, оскільки розуміємо свою роль у вирішенні нагальних проблем для адвокатури та суспільства в цілому», –  підсумував президент Асоціації адвокатів України Олег Рачук.

 

Поділіться корисною інформацією з друзями: