З’їзд арбітрів МКАС: 25 років діяльності за міжнародними стандартами

Імідж українського арбітражу зростає щороку. Це — головний меседж учасників з’їзду арбітрів Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України, що відбувся 17 листопада. Учасники з’їзду обговорили, чого вдалося досягти МКАС при ТПП України за майже 25 років свого існування і чому так важливо удосконалювати арбітражне законодавство в державі.

Відкрив захід президент Торгово-промислової палати України Геннадій Чижиков. Він наголосив, що з року в рік МКАС при ТПП України демонструє високі показники своєї діяльності, проводить ефективну методологічну та інформаційну роботу, завдяки чому довіра вітчизняного та іноземного бізнесу до інституту стрімко зростає.

«Президія Торгово-промислової палати України високо оцінює роботу, яку проводить МКАС. Для нас дуже важливо, щоб цей інститут був справжньою візитівкою нашої країни, щоб український та іноземний бізнес активно використовував цей важливий інструмент для вирішення міжнародних спорів», – сказав Геннадій Чижиков.

Своєю чергою, голова МКАС при ТПП України Микола Селівон наголосив, що кожна держава має активно працювати над створенням проарбітражного клімату, адже це напряму впливає на її імідж в очах міжнародної спільноти.

«Кожна країна зацікавлена, щоб на її території розвивався міжнародний комерційний арбітраж як необхідний елемент розвитку міжнародної торгівлі і співробітництва. Україна не є виключенням. І Президент України, і Верховна Рада стоять на тому, щоб альтернативні форми вирішення спорів розвивалися на території нашої держави», – сказав Микола Селівон.

Під час з’їзду учасники також обговорили судову реформу. Зокрема, зміни щодо розвитку міжнародного комерційного арбітражу. В цілому нововведення оцінюють позитивно.

«Завдяки тим змінам, що пропонуються, наприклад, до Господарського процесуального кодексу України, нам вдасться зробити ще один крок уперед щодо розвитку міжнародного комерційного арбітражу. Там закладені досить ефективні норми, що сприяють поліпшенню проарбітражного клімату в Україні», – сказав Микола Селівон.

МКАС – один із лідерів серед світових арбітражних установ

Статистика свідчить, що МКАС при ТПП України користується великою довірою серед представників бізнесу. Він займає одну з провідних позицій у Європі серед подібних інституцій щодо кількості розглянутих зовнішньоекономічних спорів. Минулого року МКАС при ТПП України розглянув близько 922 справ.

Водночас інститут постійно вдосконалюється та працює над покращенням якості своїх послуг.

«Ми постійно робимо кроки щодо поліпшення нашої діяльності. Зокрема, ми розробили нові проекти регламентів МКАС та МАК при ТПП України, зміцнили рекомендаційний список арбітрів, включивши до нього вітчизняних та зарубіжних фахівців. Окрім цього, ми значно зміцнили свою матеріально-технічну базу. В нас є чотири зали для проведення судових засідань, що оснащені на найвищому рівні технікою. Ми можемо проводити онлайн-засідання, відео-конференції, що значно зменшує матеріальні витрати та час розгляду справ. Тобто ми йдемо нога в ногу з усіма тими новаціями, які на сьогодні запроваджуються у міжнародному арбітражному середовищі. Тож, не зважаючи на велику та постійно зростаючу конкуренцію міжнародних арбітражних інституцій, ми не тільки не здамо своїх позицій на ринку цих послуг, а й будемо розвиватися та зміцнюватися надалі», – наголосив Микола Селівон.

Як відбувається розгляд міжнародних спорів у МКАС при ТПП України?

Голова МКАС при ТПП України також розповів про специфіку роботи Міжнародного комерційного арбітражного суду України. Так, МКАС при ТПП України розглядає спори з договірних та інших цивільно-правових відносин, що виникають під час здійснення зовнішньоторговельних та інших видів міжнародних економічних зв’язків. До того ж Суд може розглядати спори створених на території України компаній, що мають іноземні інвестиції, а також спори міжнародних об’єднань між собою.

Якщо говорити про характер спорів, то вони охоплюють різні галузі співробітництва. Це й постачання товарів, обмін послугами, лізинг, інвестування, фінансування, банківські послуги тощо.

Щодо місця проведення слухань, то зазвичай вони проходять у приміщенні МКАС при ТПП України. Сторони можуть домовитися про проведення слухань і поза МКАС, але в такому разі Суд дає свою оцінку, чи є належним це місце для проведення консультацій між арбітрами та заслуховування свідків. Якщо так, то слухання можуть проводитися там.

Мову, що буде використовуватися під час слухань, сторони також можуть визначити заздалегідь. Водночас Суд має право вимагати, аби будь-які заяви та документальні докази супроводжувалися перекладом.

Усі документи, що їх подають сторони Суду, мають бути не менше, ніж у трьох примірниках. Окрім того, що сторона надає свій пакет документів, вона також обов’язково надсилає їх поштою іншій стороні. Це саме стосується й висновків експертів, якщо такі є.

Додамо, що днем подання позовної заяви вважається день її вручення МКАС, а якщо заяву було надіслано поштою, то береться до уваги дата штемпеля на конверті поштового відомства місця відправлення.

Позовна заява обов’язково має містити наступне:

 • найменування суду;
 • найменування сторін, їхні поштові адреси та особисті дані учасників процесу;
 • зазначення ціни позову;
 • обґрунтування компетенції МКАС;
 • позовні вимоги;
 • виклад фактичних обставин, на яких ґрунтуються позовні вимоги;
 • зазначення доказів;
 • обґрунтування позовних вимог із врахуванням застосовуваних норм права;
 • розрахунок сум, що стягуються чи оскаржуються;
 • перелік документів, що додаються до позовної заяви.

Окрім цього,  до позовної заяви необхідно додати:

 • копії позовної заяви та доданих до неї документів для відповідача та складу Арбітражного суду;
 • документи, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги;
 • інформацію про сплату реєстраційного збору.

Після того, як генеральний секретар МКАС при ТПП України отримує позовну заяву, він надсилає позивачеві постанову про прийняття справи до провадження. Разом із постановою позивач також отримує рекомендаційний перелік арбітрів, серед якого має обрати прізвище та ім’я призначеного ним арбітра, якщо сторони попередньо не визначили, хто саме розглядатиме їхню справу. Протягом місяця з моменту отримання пропозиції позивач має сплатити арбітражний збір, в іншому випадку арбітражний розгляд буде припинено.

Слід зауважити, що арбітражне рішення виноситься в письмовій формі та підписується одноособовим арбітром чи арбітрами. Якщо окремий арбітр не згоден з арбітражним рішенням, він має право викласти письмово окрему думку, що долучається до цього рішення.

Є також деякі моменти стосовно виконання арбітражного рішення. Так, якщо боржник перебуває в Україні, рішення МКАС приводиться до виконання згідно з Законом України «Про міжнародний комерційний арбітраж» та цивільним процесуальним законодавством України. Тобто Суд звертається до компетентного державного суду за місцезнаходженням боржника. Якщо ж боржник знаходиться за межами України, заявник надсилає письмове клопотання до компетентного державного суду країни знаходження боржника.

На стосунок строків розгляду справи, то за необхідності МКАС при ТПП України може продовжити встановлені ним строки для виконання сторонами тих чи інших процесуальних дій. Загалом, строк розгляду справи не має перевищувати 6 місяців із дня утворення складу Арбітражного суду.

Зауважимо, що сьогодні МКАС при Торгово-промисловій палаті України  – єдина міжнародна арбітражна інституція в Україні. Наприкінці зустрічі Микола Селівон зауважив, що функціонуючи при палаті, МКАС залишається незалежним і самостійним інститутом, мета якого – працювати на користь бізнесу та держави.

Додамо, що при Торгово-промисловій палаті України також функціонує Морська арбітражна комісія, яка вирішує спори, що виникають у представників бізнесу при здійсненні торгового мореплавства. При цьому не має значення, чи це суб’єкти українського чи іноземного права, чи лише українського або лише іноземного права.

Поділіться корисною інформацією з друзями: