Робота за договором: час переглянути співпрацю з підлеглими

#роботодавцям

У розпалі сезон ревізії різноманітних угод, що добігають чинності. На кінець року слід привести до ладу всю документацію. Й особливо — умови роботи з тими співробітниками вашої компанії, які працюють за договором

Якщо треба продовжити договір

Кваплячись із пролонгацією договору, в якого закінчується строк чинності, спершу перегляньте умови щодо цих строків.

Чимало довгострокових договорів містять умову про автоматичне продовження на новий строк. Тому в тексті угоди може бути фраза такого змісту: «За відсутності заперечення обох сторін договору договір уважається продовженим на новий строк…». У цьому випадку для пролонгації договору на новий строк жодних додаткових документів складати не потрібно.

Якщо ж у договорі немає жодних умов щодо порядку його продовження або ж зазначено, що договір може бути продовжено сторонами на новий строк, то для його продовження необхідно скласти додаткову угоду до договору.

Додаткові угоди до договору складаються в тій самій формі, що й основний договір. Тому, якщо ваш договір було посвідчено в нотаріуса, й додаткову угоду до нього теж доведеться посвідчувати нотаріально.

Зазначте в додатковій угоді дату її складання, а також те, до якого саме договору її складено.

Якщо необхідно розірвати угоду достроково

Зазвичай розірвати договір до закінчення строку його чинності можна за взаємною згодою сторін. Це цілком законно й зазначено у статтях 604 та 651 Цивільного кодексу (ЦК).

Якщо ви й співробітник вашої компанії дійшли згоди щодо цього, оформіть це відповідними документами. Наприклад, додатковою угодою про дострокове розірвання договору. Або ж обміняйтеся листами, підписаними обома сторонами чи уповноваженими представниками сторін.

Та інколи договір можна розірвати достроково й без взаємної згоди сторін. Ці випадки прямо передбачені законодавством.

Як-от, коли за договором оренди орендар не сплачує орендної плати понад три місяці поспіль (у разі щомісячної оплати орендних платежів), як це передбачено ст. 782 ЦК. Орендодавець має право відмовитися від договору оренди. Такий договір буде вважатися розірваним із моменту отримання орендарем відповідного повідомлення від орендодавця, — юрист

Якщо є необхідність змінити деякі умови чинного договору

За загальним правилом, і тут знадобиться згода сторін на коригування умов договору, на що вказує стаття 651 ЦК. Водночас цією самою статтею ЦК передбачено, що така згода необхідна, якщо інше не передбачено умовами договору. Тому спершу вивчіть умови чинного договору. Якщо згідно з ними у вас є право в односторонньому порядку змінювати умови договору, то для внесення змін достатньо просто повідомити співробітника компанії про зміну умов договору письмово.

Якщо ж про зміну умов договору нічого не сказано, то змінити договір можна шляхом складання відповідної додаткової угоди до договору.

Та завжди краще, щоб текст договору склав або перевірив фахівець із права. Оскільки неуважність і недостатня грамотність під час складання договору, помножені на «турботу» автоматичного виправлення орфографії, можуть привнести в його текст чимало курйозів.

Матеріал підготовлено за інформаційної підтримки юристів ЮК «Центр Конфліктології і Права», фахівців із договірного права.

Поділіться корисною інформацією з друзями: