Огляд та обшук – у чому відмінність?

#обшук та огляд

Дві схожі слідчі дії – обшук та огляд – мають різні підстави та особливості проведення. В результаті цих дій можуть бути зібрані докази для суду. Однак чи визнає їх суд належними й допустимими, залежить від того, чи дотримувалися уповноважені особи норм закону під час огляду та обшуку.

Згідно із статтею 237 Кримінального процесуального кодексу огляд місцевості, приміщення, речей та документів проводить слідчий або прокурор з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення. Необхідність оперативного проведення огляду надає право на проведення такої слідчої дії до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, тобто до реєстрації кримінального провадження.

«Для проведення огляду слідчим, прокурором, як правило, не потрібно отримувати дозволу у слідчого судді, адже він проводиться, в основному, в публічному місці, якщо це огляд місця події, або в кабінеті слідчого у разі огляду речей та документів, – розповідає адвокат АБ «Ципін і партнери» Артем Бондаренко. – Достатньо вольового рішення слідчого чи прокурора. Якщо ж володілець приміщення, де слідчий має намір провести огляд, не надає добровільної згоди на входження правоохоронців до його приміщення чи території підприємства, чи навіть автомобілю, то проводити таку слідчу дію не можна без попереднього отримання дозволу слідчого судді».

Проведення ж обшуку до внесення відомостей до ЄРДР заборонено. Обшук, як правило, проводиться, коли вже відомі певні факти чи інші обставини кримінального провадження. Для проведення обшуку потрібне виключно судове рішення.

«Насправді, слідчий, прокурор має право увійти до житла чи іншого володіння особи до отримання дозволу слідчого судді. Але виключно у невідкладних випадках, пов’язаних з  врятуванням життя людей та майна, або переслідуючи злочинця, – говорить адвокат. – Слідчий, прокурор відразу після такого проникнення повинен звернутися до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку».

Обшук особи

«На відміну від законодавства про адміністративні правопорушення, чинний Кримінальний процесуальний кодекс не передбачає такої процесуальної дії, як огляд особи чи особистий огляд, – зазначає Артем Бондаренко. – Особу може бути обшукано, тільки якщо вона перебуває в житлі чи іншому володінні, де проходить обшук, і у слідчого є достатні підстави вважати, що особа переховує при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження. Особистий обшук також допускається стосовно особи, яка підозрюється у вчиненні злочину, під час її затримання».

Натомість КПК передбачає певні гарантії прав особи, яку обшукують:

  1. На вимогу особи обшук має бути проведений у присутності адвоката, представника. При цьому, для прибуття адвоката, представника слідчий має надати особі три години, протягом яких проводити обшук особи заборонено.
  2. Хід і результати особистого обшуку підлягають обов’язковій фіксації у відповідному протоколі.
  3. Обшук особи має проводитися з обов’язковою участю не менш як двох понятих незалежно від використання технічних засобів фіксації відповідної слідчої дії (ч. 7 ст. 223 КПК).
  4. Обшук особи повинен бути здійснений особами тієї ж статі (ч. 5 ст. 236 КПК України).
  5. Під час обшуку може бути тимчасово вилучене майно затриманої особи (ст. 168 КПК України).
  6. При проведенні обшуку особа має право робити заяви й зауваження, що підлягають занесенню до протоколу обшуку.

Огляд житла і обшук житла

Частиною 2 ст. 327 КПК встановлює, що огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи, тобто відповідно до ст. 233 та ст. 234 КПК, а отже проводиться виключно на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.

Разом з тим, згідно з вимогами ст. 17 закону «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» поняття житло у пункті 1 ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод охоплює не лише житло фізичних осіб. Воно може поширюватися на офісні приміщення, які належать фізичним особам, а також офіси юридичних осіб, їх філії, інші використовувані ними приміщення.

Під іншим володінням особи згідно з ч. 2 ст. 233 КПК розуміється транспортний засіб, земельна ділянка, гаражі інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення, які знаходяться у володінні особи.

Так як і обшук особи, обшук або огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється з обов’язковою участю не менше двох понятих, незалежно від застосування технічних засобів фіксування відповідної слідчої (розшукової) дії. 

«Плід отруйного дерева»

Доктрина «плодів отруйного дерева» (fruit of the poisonous tree) сформульована Європейським судом з прав людини. Відповідно до цієї доктрини, якщо джерело доказів є неналежним, то всі докази, отримані з його допомогою, будуть такими ж. Недопустимими є докази, здобуті із суттєвим порушенням прав та свобод людини.

Схожу норму містить ст. 87 КПК України, згідно з якою недопустимими є докази, отримані внаслідок істотного порушення прав та свобод людини, гарантованих Конституцією та законами України, міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, а також будь-які інші докази, здобуті завдяки інформації, отриманій внаслідок істотного порушення прав та свобод людини. Згідно із ст. 86 КПК доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому КПК України. 

На практиці органами досудового розслідування допускаються чимало порушень під час проведення огляду, обшуку особи та жила. Зокрема, це проведення особистого обшуку до внесення відомостей до ЄРДР та проведення обшуку під виглядом огляду місця події. Так, часто огляд місця події проводиться в житловому будинку без згоди на це власника та без дозволу слідчого судді. У цьому випадку порушуються принципи кримінального законодавства, і суди можуть визнати отримані у результаті проведення такої слідчої дії докази недопустимими.

Адвокатам добре відомі випадки порушення прав і свобод осіб при проведенні огляду та обшуку. Тож не зволікайте з отриманням професійної правової допомоги, якщо до вас застосовуються ці слідчі дії. Адже справедливого правосуддя можна досягти, лише суворо дотримуючись закону.

Читайте також: Обшуки на підприємствах: як протистояти і хто відповість за збитки?

Як поводитися під час обшуку: розповідає адвокат Денис Ципін

Автор:

Биография:

Поділіться корисною інформацією з друзями:


Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *