Дивіденди 2016: як заробити, а не збанкрутіти

При заснуванні будь-якої компанії її очільники сподіваються на певний прибуток від неї. Тут мова заходить про дивіденди, які і є тією відповідною часткою доходу, що її отримує кожен з акціонерів. Як нараховуються дивіденди? Який порядок оподаткування дивідендів у 2016 році та яка відповідальність настає в разі їхньої несплати?

Дивіденди — частина чистого прибутку, що має бути розділена між власниками компанії або організації залежно від частки кожної особи в загальному капіталі компанії. Так, якщо фінансова звітність підприємства вже підготовлена і з неї випливає чистий прибуток, власники можуть пустити його в обіг або ж розподілити між собою як дивіденди. В будь-якому випадку таке рішення приймається на загальних зборах акціонерів чи власників та підтверджується протоколом.

Проте найчастіше компанія має лише одного власника, а не декількох, — тож як за таких обставин призначаються дивіденди? Тут процедура їхнього призначення схожа до процедури попередньої. Єдина відмінність — немає потреби в протоколі загальних зборів, позаяк засновник особисто приймає рішення про розподіл прибутку.

Податки на дивіденди: хто та скільки сплачує?

На стосунок видів оподаткування дивідендів — закон визначає їх декілька. Оподаткування дивідендів фізичних осіб обчислюється за ставкою 5%. Якщо емітентом корпоративних прав є юридична особа-платник єдиного податку, ставка податку – 18%. Податок на дивіденди для юридичних осіб теж сплачується за ставкою 18%, а дивіденди, які нараховуються юридичній особі нерезиденту корпоративних прав, підлягають оподаткуванню два рази – спочатку потрібно заплатити 18% авансового внеску з нарахованих дивідендів, а потім ще 15% податку під час їх виплати. Якщо дивіденди були нараховані на користь фізичних осіб за акціями або іншими корпоративними правами, що мають статус привілейованих, то податкова ставка становитиме 18%.

Іще один важливий момент — дивіденди, що нараховуються фізичним особам (резидентам та нерезидентам) за корпоративними правами, прирівнюються до виплати зарплати з відповідним оподаткуванням.

Розмір дивідендів залежить від акцій

В акціонерних компаніях дивіденди нараховуються один раз на 12 місяців через депозитну систему. Таким чином, напряму свою частку доходу акціонери отримати не можуть. На стосунок інших підприємств, то для них періодичність виплати дивідендів законом не визначена. Розміри дивідендів в акціонерних товариствах встановлюються на підставі рішення загальних зборів, але якщо це прості акції. Для тих учасників, які мають право на привілейовані акції, розмір дивідендів фіксований і визначений статутними документами. На інших підприємствах розмір дивідендів та порядок їхньої виплати встановлюється рішенням вищого органу управління компанії.

Строк виплати дивідендів в акціонерних компаніях залежить від того, за прості чи привілейовані акції вони виплачуються. Так, за першого варіанту дивіденди мають виплатити протягом півроку з моменту оголошення відповідного рішення на зборах власників. Якщо це привілейовані акції, то виплати мають здійснити не пізніше, ніж за півроку після закінчення звітного року. Щодо інших підприємств, то закон не встановлює чітких строків виплат, тож вони можуть бути встановлені статутними документами.

Порядок розподілу прибутку та виплати дивідендів має бути передбачений статутними документами. Чим цей порядок чіткіше прописаний, тим легше буде отримувати дивіденди й розуміти, яка сума дивідендів належить кожному громадянину, що є учасником акціонерного товариства, — пояснює юрист ЮК «Центр Конфліктології і Права» Олена Садовець.

Що робити, якщо дивіденди не виплачують?

Юрист також звертає увагу на відповідальність, що наступає за відмову виплачувати дивіденди:

За несвоєчасну виплату дивідендів відповідальність настає як за грошовим зобов’язанням. Відповідно до ст. 625 ЦКУ боржник на вимогу кредитора повинен сплатити кредитору усю суму боргу, враховуючи індекс інфляції за весь час прострочення й 3% річних. Право на стягнення цих відсотків належить будь-якій особі, яка має право на дивіденди. Строк позовної давності для витребування заборгованості за дивідендами складає три роки, — підсумовує пані Садовець.

Наостанок додамо: якщо ви не створюєте компанію, а бажаєте вступити до вже заснованого й чинного акціонерного товариства, зверніть увагу на його фінансовий стан. Підприємства з великими боргами — не найкращий варіант для капіталовкладень, адже шанси отримати свої дивіденди за таких умов дуже низькі.

Поділіться корисною інформацією з друзями: