Єдиний рахунок для податків та ЄСВ: як він працюватиме

#єсв

Які особливості роботи єдиного рахунку для податків та ЄСВ в 2020 році? Що можна оплатити через єдиний рахунок і який порядок його відкриття? Про все це докладно розповідаємо в статті

Що можна оплатити через єдиний рахунок?

Через єдиний рахунок можна сплачувати:

  • податок на прибуток підприємств
  • податок на доходи фізичних осіб
  • єдиний соціальний внесок
  • єдиний податок
  • рентну плату
  • інші платежі, контроль за справлянням яких покладено на ДПС

Не використовується він для сплати податку на додану вартість та акцизного податку з пального та спирту. Таке виключення пов’язане з функціонуванням спеціальних систем електронного адміністрування цих податків. Крім того, виключення стосується і сплати частини чистого прибутку (доходу) державними та комунальними підприємствами та їх об’єднаннями.

Який порядок відкриття?

Єдиний рахунок відкривається у Казначействі на ім’я ДПС.

Платник податків повідомляє про наміри використання системи ДПС в електронній формі через електронний кабінет.

ДПС відкриває єдину картку платника на підставі даних реєстру платників, які використовують єдиний рахунок.

В єдиній картці платника відображаються дані про платника та операції, що проводяться з коштами, які зараховані/перераховані/повернуті (враховані) на єдиний рахунок/з єдиного рахунка.

Інформація про рух коштів на єдиному рахунку доступна платнику в електронному кабінеті в актуальному стані.

Що робити у випадку помилково або надміру зарахованих коштів?

За коштами, які є помилково сплаченими грошовими зобов’язаннями, ДПС не пізніше наступного робочого дня з дня їх зарахування надсилає платнику через електронний кабінет повідомлення про виявлені помилки чи розбіжності за таким розрахунковим документом.

Платник не пізніше наступного робочого дня після отримання повідомлення визначає належність платежу відповідному одержувачу.

Якщо платник протягом зазначеного строку не визначив належність платежу, інформація з розрахункового документа вважається інформацією без визначення належності платежу відповідному одержувачу і суми такого платежу включаються ДПС до реєстру платежів з єдиного рахунка в розрізі окремого платника у складі зведеного реєстру платежів з урахуванням черговості сплати, визначеної пунктом 35-1.6 статті 35-1, пунктом 89.7 статті 89 та пунктом 131.2 статті 131 Податкового кодексу.

Що відбувається далі?

Суми помилково та/або надміру сплачених платником грошових зобов’язань і пені, зобов’язань з єдиного внеску, за даними ДПС, вважаються коштами, що надійшли на єдиний рахунок, та враховуються ДПС під час формування реєстру платежів з єдиного рахунка в розрізі окремого платника на дату формування такого реєстру в такий спосіб:

  • визнаються зарахованими за одним і тим самим видом доходів до державного та/або місцевих бюджетів, а у частині зобов’язань з єдиного внеску – до бюджетів Пенсійного фонду України та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, за якими такі кошти обліковуються;
  • перераховуються Казначейством між різними видами доходів державного та/або місцевих бюджетів за висновком ДПС, поданим в установленому законодавством порядку Казначейству, на підставі визначеного напряму використання суми помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань і пені таким платником.

Читайте також: Закон про фінансовий моніторинг: що зміниться для громадян та бізнесу

Поділіться корисною інформацією з друзями: